Tuesday, 02 September 2014

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
วีดีโอ การบรรยาย เรียนอย่างไรให้มีความสุข PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 08:27 น.

วีดีโอ การบรรยาย เรื่อง "เรียนอย่างไรให้มีความสุข" โดย อ.จตุพล ชมภูนิช

คลิปที่ 1 http://youtu.be/6I5AnkMXNaU

คลิปที่ 2 http://youtu.be/w4djWNz2xNc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
กิจกรรมงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2557 "บ้านแห่งการเรียนรู้" PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:48 น.

ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ วันที่ 28 สิงหาคม 2557

กิจกรรมงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2557 "บ้านแห่งการเรียนรู้"

หลักการและเหตุผล 

กำหนดการงานวันวิชาการ

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

การสอบวัดความรู้ทางด้านไอที 2014

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

การประกวดคัดลายมือ

การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "บ้านแห่งการเรียนรู้"

การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง เพลง รูปที่มีทุกบ้าน

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษด้วยคำศัพท์ที่กำหนดให้ ภายใต้หัวข้อ "บ้านแห่งการเรียนรู้"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม 2014 เวลา 06:39 น.
 
ขอความร่วมมือในการจอดรถรับ-ส่งนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:36 น.

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน

ด้วยโรงเรียนได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการรถสาธารณะบริเวณป้ายรถประจำทางหน้าโรงเรียนซึ่งได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากรถประจำทางไม่จอดป้าย เพราะติดรถรับ-ส่งนักเรียน

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โรงเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองที่จอดรถรับ-ส่งบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียนและบริเวณป้ายรถประจำทาง ให้จอดรถเลยจากประตูโรงเรียนไปเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เกิดสภาพจราจรติดขัดใกล้บริเวณป้ายรถประจำทาง

ทางโรงเรียนต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่ท่านได้รับ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะให้อภัยและตระหนักดีว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบและความเอื้ออาทรต่อกันในสังคม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:39 น.
 
ขอความร่วมมือในการดูแลสุนัข PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:29 น.

เนื่องจากโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับสุนัขจรจัด ตลอดจนสุนัขที่มีผู้ดูแลซึ่งอยู่ในพื้นที่ บริเวณโรงเรียนว่าได้สร้างความเดือดร้อนทั้งด้านร่างกายและความปลอดภัย แก่นักเรียน บุคลากรโรงเรียน และบุคคลทั่วไป ตลอดจนทำให้สถานศึกษาขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนั้น

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีมาตรการในการจัดการดูแลสุนัขอย่างเข้มงวด โดยขอความร่วมมือจากท่านในการควบคุมสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่อยู่ในความดูแลของท่าน ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนดังกล่าวข้างต้นอีกต่อไป มิฉะนั้นโรงเรียนจะดำเนินการโดยเด็ดขาด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:30 น.
 
ขอเชิญชวนร่วมแห่เทียนพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:17 น.

ขอเชิญชวนร่วมแห่เทียนพรรษา 

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา จาก โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ ไปทำพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
บทความ อื่นๆ ...