Tuesday, 23 December 2014

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2014 เวลา 13:19 น.

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2014 เวลา 13:21 น.
 
รายละเอียดการชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 16:10 น.

รายละเอียดการชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

ระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 เป็นจำนวนเงิน 15,100

ระดับชั้น ม.4/1 ม.4/2 ม.5/1 ม.5/2 ม.ุุ6/1 และ ม.6/2 เป็นจำนวนเงิน 7,650

ระดับชั้น ม.4/3 ม.5/3 และ ม.6/3 เป็นจำนวนเงิน 11,650

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 16:11 น.
 
แจ้งกำหนดการสอนและปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 15:52 น.

ด้วยภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว โรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียนดังนี้

๑. วันที่ ๒๒ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 สอบปลายภาคและผิดภาคเรียน

๒. วันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ นักเรียนซ้อมกีฬา กองเชียร์ พาเหรด เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (หยุดวันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๗)

๓. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการนักเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลา

๔. วันที่ ๒๗ - ๒๙ ซ้อมใหญ่กีฬาคณะสี เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๕. วันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ การแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๖. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ผู้ปกครองนักเรียน ม.1, ม.3, ม.5 พบครูประจำชั้นและชำระเงินค่าเทอม

๗. วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ผู้ปกครองนักเรียน ม.2, ม.4, ม.6 พบครูประจำชั้นและชำระเงินค่าเทอม

๘. วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เปิดภาคเรียน รับตารางสอน และเริ่มเรียนตามปกติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 16:04 น.
 
วีดีโอ การบรรยาย เรียนอย่างไรให้มีความสุข PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 08:27 น.

วีดีโอ การบรรยาย เรื่อง "เรียนอย่างไรให้มีความสุข" โดย อ.จตุพล ชมภูนิช

คลิปที่ 1 http://youtu.be/6I5AnkMXNaU

คลิปที่ 2 http://youtu.be/w4djWNz2xNc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
กิจกรรมงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2557 "บ้านแห่งการเรียนรู้" PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:48 น.

ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ วันที่ 28 สิงหาคม 2557

กิจกรรมงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2557 "บ้านแห่งการเรียนรู้"

หลักการและเหตุผล 

กำหนดการงานวันวิชาการ

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

การสอบวัดความรู้ทางด้านไอที 2014

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

การประกวดคัดลายมือ

การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "บ้านแห่งการเรียนรู้"

การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง เพลง รูปที่มีทุกบ้าน

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษด้วยคำศัพท์ที่กำหนดให้ ภายใต้หัวข้อ "บ้านแห่งการเรียนรู้"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม 2014 เวลา 06:39 น.
 
บทความ อื่นๆ ...