Tuesday, 03 March 2015

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
การสอนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:50 น.

การสอนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558

ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการสอนปรับพื้นฐานวิชาสามัญและวิชาคอมพิวเตอร์และดนตรี ในภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 รวมเวลา 10 วัน (เว้นวันหยุดราชการ)

นักเรียนที่ม่ีความประสงค์จะเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน สามารถส่งใบสมัครและชำระเงินที่ฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
การจัดงาน วันสายสัมพันธ์ พ.ม. ประจำปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:35 น.

การจัดงาน วันสายสัมพันธ์ พ.ม. ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ พ.ม. ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 18.00 - 23.00 น. ณ สนามกีฬา หน้าอาคารสาธิต 1 สนใจสำรองที่นั่งได้ ที่ ฝ่ายธุรการ โทร. 02-521-0690

ทางโรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านให้การสนับสนุนโดยการซื้อบัตรรับประทานอาหารโต๊ะจีน บัตรละ 300 บาท (โต๊ะละ 3000 บาท นั่งได้ 10 ที่นั่ง) หรือแล้วแต่ผู้ปกครองจะให้การสนับสนุน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:48 น.
 
ประกาศผลสอบเข้า ม.1 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 20:12 น.

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ขอเชิญร่วมงานวันแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นม.3 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2014 เวลา 13:54 น.

ขอเชิญร่วมงานวันแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นม.3

ด้วยโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ณ หอประชุมโรงเรียนในวันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 8.30 - 12.00 น. ในการนี้ขอเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ม.3 ทุกท่านโปรดมาร่วมกิจกรรมวันแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันและเวลาดังกล่าว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 15:25 น.
 
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2014 เวลา 13:19 น.

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 15:25 น.
 
บทความ อื่นๆ ...