Wednesday, 29 July 2015

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
ครบรอบ 62 ปี โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
ปีการศึกษา 2556
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 12:05 น.

ประมวลภาพกิจกรรม ครบรอบ 62 ปี โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฝ่ายโสต ฯ สาธิตพระนคร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ปีการศึกษา 2556
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 12:01 น.

ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2558 ฝ่ายโสต ฯ สาธิตพระนคร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ปีการศึกษา 2556
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:57 น.

ประมวลภาพ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 ฝ่ายโสตฯ สาธิตพระนคร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 12:00 น.
 
ภาพกิจกรรม การสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:00 น.

ประมวลภาพ การสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก ปีการศึกษา 2558 ฝ่ายโสต ฯ สาธิตพระนคร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 12:04 น.
 
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2015 เวลา 08:32 น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2015 เวลา 08:35 น.
 
สรุปผลการแข่งขัน กทม. ฟุตซอลลีก ปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย กลุ่มสาระสุขศึกษา   
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2015 เวลา 14:46 น.

สรุปผลการแข่งขัน กทม. ฟุตซอลลีก ปี 2558

เวลา

ตารางการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๕๐ น.

ทีมสาธิตฯ พระนคร

-

ทีม ม.ปั้นทอง ๓

๖ - ๒

๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๕๐ น.

ทีมสาธิตฯ พระนคร

-

ทีม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

๗ - ๓

๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๕๐ น.

ทีมสาธิตฯ พระนคร

-

ทีม เพชรสยาม

๙ - ๑๐

(เสมอในเวลา๕-๕แพ้การยิงจุดโทษ)

สรุปผลการแข่งขัน กทม. ฟุตซอลลีก ประจำปี ๒๕๕๘

ทีมโรงเรียนสาธิตฯ พระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๑

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2015 เวลา 14:51 น.
 
ขอความร่วมมือในการจอดรถรับ-ส่งนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 09:19 น.

ขอความร่วมมือในการจอดรถรับ-ส่งนักเรียน

ด้วยโรงเรียนจะจัดระเบียบการจราจรเพื่อความสะดวก ปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนจึงขอชี้แจงข้อปฏิบัติดังนี้
1. การจอดรถรับส่งนักเรียน ประตูหน้าโรงเรียน ให้จอดเลยประตูโรงเรียนไปเล็กน้อย เพื่อป้องกันจราจรติดขัดใกล้กับที่จอดรถประจำทาง
2. การจอดรถรับส่งนักเรียน ประตูหลังโรงเรียน เรียนในตอนเช้า ให้จอดรถที่บริเวณ หอนาฬิกา
3. โรงเรียนกำหนดเปิด-ปิดประตูโรงเรียนทั้งด้านหน้าและด้านหลังโรงเรียน เป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้

3.1 ช่วงเช้า เปิดเวลา 5.00 - 08.00 น. ปิดเวลา 8.00 - 15.00 น.
3.2 ช่วงเย็น เปิดเวลา 15.00 - 19.00 น. ปิดเวลา 19.00 - 5.00 น.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 09:27 น.
 
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันจันทร์ที่ 08 มิถุนายน 2015 เวลา 10:44 น.

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครู, สมาคมศิษย์เก่า ร่วมกับโรงเรียน กำหนดจัด การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ เมเจอร์โบว์ล กรุ๊ป จำกัด สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ รามอินทรา ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อหารายได้สนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน

2. เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษา

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 มิถุนายน 2015 เวลา 10:52 น.
 
ประกาศเกี่ยวกับการทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันจันทร์ที่ 08 มิถุนายน 2015 เวลา 10:30 น.

ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เพื่อไปทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ

ด้วยโรงเรียน จะนำนักเรียนระดับชั้น ม.3 ม.4 และ ม.5 ไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ในวัน พุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 6.00 - 17.00 น. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

----------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 มิถุนายน 2015 เวลา 10:36 น.
 
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 09:20 น.

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
http://www.wpm.ac.th/file/calendar1-58.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------

 
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 08:58 น.

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อผลประโยชน์ของบุตรหลานท่าน

ในการนี้ทางสมาคม ฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา มาบรรยายเรื่อง "เลี้ยงลูกเป็นก็เป็นสุข" นอกจากนี้ขอเชิญท่านร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู เนื่องจากหมดวาระ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 09:08 น.
 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3