30-31 ม.ค. 59 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 | 5 ก.พ. 59 ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตร | 23 ก.พ. - 1 มี.ค. 59 กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/59
002.jpg003.jpg
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10220
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนได้ที่ : komvech@gmail.com ติดต่อ Webmaster