Thursday, 29 January 2015

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
ประกาศผลสอบเข้า ม.1 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 20:12 น.

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ขอเชิญร่วมงานวันแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นม.3 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2014 เวลา 13:54 น.

ขอเชิญร่วมงานวันแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นม.3

ด้วยโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ณ หอประชุมโรงเรียนในวันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 8.30 - 12.00 น. ในการนี้ขอเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ม.3 ทุกท่านโปรดมาร่วมกิจกรรมวันแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันและเวลาดังกล่าว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 15:25 น.
 
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2014 เวลา 13:19 น.

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 15:25 น.
 
รายละเอียดการชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 16:10 น.

รายละเอียดการชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

ระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 เป็นจำนวนเงิน 15,100

ระดับชั้น ม.4/1 ม.4/2 ม.5/1 ม.5/2 ม.ุุ6/1 และ ม.6/2 เป็นจำนวนเงิน 7,650

ระดับชั้น ม.4/3 ม.5/3 และ ม.6/3 เป็นจำนวนเงิน 11,650

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 16:11 น.
 
แจ้งกำหนดการสอนและปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 15:52 น.

ด้วยภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว โรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียนดังนี้

๑. วันที่ ๒๒ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 สอบปลายภาคและผิดภาคเรียน

๒. วันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ นักเรียนซ้อมกีฬา กองเชียร์ พาเหรด เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (หยุดวันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๗)

๓. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการนักเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลา

๔. วันที่ ๒๗ - ๒๙ ซ้อมใหญ่กีฬาคณะสี เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๕. วันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ การแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๖. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ผู้ปกครองนักเรียน ม.1, ม.3, ม.5 พบครูประจำชั้นและชำระเงินค่าเทอม

๗. วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ผู้ปกครองนักเรียน ม.2, ม.4, ม.6 พบครูประจำชั้นและชำระเงินค่าเทอม

๘. วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เปิดภาคเรียน รับตารางสอน และเริ่มเรียนตามปกติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 16:04 น.
 
บทความ อื่นๆ ...