พิธีแห่เทียนพรรษา    
พิธิปิดกีฬาคณะสี ฟุตบอลกระชับมิตร ถวายเพลพระ
ครบรอบ 63 ป
ตักบาตร
ครบรอบ 63 ปี
แข่งขันกีฬาสากล
และกีฬาพื้นบ้าน
พิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาคณะสี
ซ้อมใหญ่
กีฬาคณะสี
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ประชารัฐร่วมใจ ฯ
การประชุมใหญ่
สามัญประจำปี
พิธีไหว้ครู การทำพานไหว้ครู การซ้อมไหว้ครู
พิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาภายใน
การสอบเครื่องหมาย
ลูกเสือโลก
ทัศนศึกษา การพัฒนา
เขาหินซ้อน
ตักบาตร
เดือนมิถุนายน
ปฐมนิเทศ ม.1 ม.4 ค่ายพุทธบุตร ม.4