โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Wat Phrasrimahadhat secondary demonstration school of Phranakhon Rajabhat University

        

ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

1 ก.ค. 2559 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559

1 ก.ค. 2559 การแข่งขุนฟุตบอล ระหว่าง ทีมสาธิต ฯ พระนคร vs ทีมสมาคมศิลปินตลก โดย คุณถั่วแระ เชิญยิ้ม

1 ก.ค. 2559 ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันครบรอบ 63 ปีก่อตั้งโรงเรียน

1 ก.ค. 2559 การตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน ครบ 63 ปี

30 มิ.ย. 2559 การแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ และกีฬาพื้นบ้าน

30 มิ.ย. 2559 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559

29 มิ.ย. 2559 พิธีการซ้อมใหญ่กีฬาคณะสีสัมพันธ์

29 มิ.ย. 2559 การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"

26 มิ.ย. 2559 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดย สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ

23 มิ.ย. 2559 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

22 มิ.ย. 2559 การทำพานไหว้ครูของนักเรียนทุกระดับชั้น

22 มิ.ย. 2559 การซ้อมพิธีการไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

21 มิ.ย. 2559 พิธีเปิด กีฬาคณะสี ในการแข่งขันกีฬาภายใน

19 มิ.ย. 2559 การสอบวิชา เครื่องหมายลูกเสือโลก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559

15 มิ.ย. 2559 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา

10 มิ.ย. 2559 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน

7 พ.ค. 2559 การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

8-10 พ.ค. 2559 การเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียน ม.4 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.อยุธยา


โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Wat Phrasrimadhat secondary demonstration school of Phranakhon Rajabhat University|
7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10220 โทร. 0-2521-0690 แฟกซ์. 0-2521-7187 Email. komvech@gmail.com (Admin)