พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559

<<BACK

_001
_DSC0120
_DSC0121
_DSC0122
_DSC0123
_DSC0124
_DSC0125
_DSC0127
_DSC0128
_DSC0129
_DSC0130
_DSC0132
_DSC0133
_DSC0134
_DSC0135
_DSC0136
_DSC0137
_DSC0138
_DSC0139
_DSC0140
_DSC0141
_DSC0143
_DSC0144
_DSC0146
_DSC0147
_DSC0148
_DSC0149
_DSC0150
_DSC0151
_DSC0152
_DSC0153
_DSC0154
_DSC0155
_DSC0156
_DSC0157
_DSC0158
_DSC0159
_DSC0160
_DSC0161
_DSC0162
_DSC0164
_DSC0165
_DSC0166
_DSC0167
_DSC0168
_DSC0169
_DSC0170
_DSC0171
_DSC0172
_DSC0173
_DSC0174
_DSC0175
_DSC0176
_DSC0177
_DSC0178
_DSC0179
_DSC0180
_DSC0181
_DSC0182
_DSC0183
_DSC0184
_DSC0185
_DSC0186
_DSC0187
_DSC0188
_DSC0189
_DSC0190
_DSC0192
_DSC0193
_DSC0194
_DSC0195
_DSC0196
_DSC0197
_DSC0198
_DSC0199
_DSC0200
_DSC0201
_DSC0202
_DSC0203
_DSC0204
_DSC0205
_DSC0207
_DSC0210
_DSC0211
_DSC0212
_DSC0213
_DSC0214
_DSC0215
_DSC0216
_DSC0218
_DSC0219
_DSC0220
_DSC0221
_DSC0222
_DSC0223
_DSC0224
_DSC0225
_DSC0226
_DSC0227
_DSC0228
_DSC0230
_DSC0231
_DSC0232
_DSC0234
_DSC0235
_DSC0236
_DSC0237
_DSC0238
_DSC0239
_DSC0240
_DSC0241
_DSC0242
_DSC0243
_DSC0244
_DSC0246
_DSC0247
_DSC0248
_DSC0249
_DSC0250
_DSC0251
_DSC0252
_DSC0253
_DSC0254
_DSC0255
_DSC0256
_DSC0257
_DSC0258
_DSC0259
_DSC0260
_DSC0261
_DSC0262
_DSC0263
_DSC0264
_DSC0265
_DSC0266
_DSC0267
_DSC0268
_DSC0269
_DSC0270
_DSC0272
_DSC0274
_DSC0275
_DSC0276
_DSC0277
_DSC0278
_DSC0279
_DSC0280
_DSC0281
_DSC0282
_DSC0285
_DSC0286
_DSC0287
_DSC0288
_DSC0289
_DSC0290
_DSC0291
_DSC0292
_DSC0293
_DSC0294
_DSC0295
_DSC0296
_DSC0297
_DSC0298
_DSC0299
_DSC0300
_DSC0301
_DSC0302
_DSC0303
_DSC0304
_DSC0305
_DSC0306
_DSC0307
_DSC0308
_DSC0309
_DSC0310
_DSC0311
_DSC0312
_DSC0313
_DSC0314
_DSC0315
_DSC0316
_DSC0317
_DSC0318
_DSC0319
_DSC0320
_DSC0321
_DSC0322
_DSC0323
_DSC0324
_DSC0325
_DSC0326
_DSC0327
_DSC0328
_DSC0329
_DSC0330
_DSC0331
_DSC0332
_DSC0333
_DSC0334
_DSC0335
_DSC0336
_DSC0337
_DSC0338
_DSC0339
_DSC0340
_DSC0341
_DSC0342
_DSC0343
_DSC0344
_DSC0345
_DSC0346
_DSC0347
_DSC0348
_DSC0349
_DSC0350
_DSC0351
_DSC0352
_DSC0353
_DSC0354
_DSC0355
_DSC0356
_DSC0357
_DSC0358
_DSC0359
_DSC0360
_DSC0361
_DSC0362
_DSC0363
_DSC0364
_DSC0365
_DSC0366
_DSC0367
_DSC0368
_DSC0369
_DSC0370
_DSC0371
_DSC0372
_DSC0373
_DSC0374
_DSC0375
_DSC0376
_DSC0377
_DSC0378
_DSC0379
_DSC0380
_DSC0381
_DSC0382
_DSC0383
_DSC0384
_DSC0385
_DSC0387
_DSC0388
_DSC0389
_DSC0390
_DSC0391
_DSC0392
_DSC0393
_DSC0394
_DSC0395
_DSC0396
_DSC0397
_DSC0398
_DSC0399
_DSC0400
_DSC0401
_DSC0402
_DSC0403
_DSC0404
_DSC0405
_DSC0406
_DSC0407
_DSC0408
_DSC0409
_DSC0411
_DSC0412
_DSC0413
_DSC0414
_DSC0415
_DSC0416
_DSC0417
_DSC0418
_DSC0419
_DSC0420
_DSC0421
_DSC0422
_DSC0423
_DSC0424
_DSC0425
_DSC0426
_DSC0427
_DSC0428
_DSC0429
_DSC0430
_DSC0431
_DSC0432
_DSC0433
_DSC0434
_DSC0435
_DSC0436
_DSC0437
_DSC0438
_DSC0440
_DSC0441
_DSC0442
_DSC0443
_DSC0444
_DSC0445
_DSC0446
_DSC0447
_DSC0448
_DSC0449
_DSC0450
_DSC0451
_DSC0452
_DSC0453
_DSC0455
_DSC0456
_DSC0458
_DSC0459
_DSC0460
_DSC0461
_DSC0462
_DSC0463
_DSC0464
_DSC0465
_DSC0466
_DSC0468
_DSC0469
_DSC0470
_DSC0471
_DSC0472
_DSC0473
_DSC0476
_DSC0477
_DSC0478
_DSC0481
_DSC0482
_DSC0483
_DSC0484
_DSC0485
_DSC0486
_DSC0487
_DSC0488
_DSC0489
_DSC0490
_DSC0491
_DSC0492
_DSC0493
_DSC0494
_DSC0495
_DSC0496
_DSC0497
_DSC0498
_DSC0499
_DSC0500
_DSC0502
_DSC0505
_DSC0507
_DSC0508
_DSC0509
_DSC0512
_DSC0513
_DSC0514
20160630_085213
20160630_085535
20160630_085540
20160630_090029
20160630_090037
20160630_092327
20160630_092618
20160630_092834
20160630_093222
20160630_094737
20160630_094740
20160630_095330
20160630_095333
20160630_095703
_DSC0516
_DSC0517
_DSC0518
_DSC0519
_DSC0520
_DSC0521
_DSC0522
_DSC0523
_DSC0524
_DSC0525
_DSC0526
_DSC0527
_DSC0528
_DSC0529
_DSC0530
_DSC0531
_DSC0532
_DSC0533
_DSC0534
_DSC0535
_DSC0536
_DSC0537
_DSC0538
_DSC0539
_DSC0540
_DSC0543
_DSC0544
_DSC0545
_DSC0546
_DSC0548
_DSC0549
_DSC0550
_DSC0551
_DSC0552
_DSC0553
_DSC0554
_DSC0555
_DSC0556
_DSC0557
_DSC0558
_DSC0559
_DSC0560
_DSC0561
_DSC0562
_DSC0563
_DSC0564
_DSC0565
_DSC0566
_DSC0567
_DSC0568
_DSC0569
_DSC0570
_DSC0571
_DSC0572
_DSC0573
_DSC0574
_DSC0575
_DSC0576
_DSC0577
_DSC0578
_DSC0579
_DSC0580
_DSC0581
_DSC0583
_DSC0584
_DSC0585
_DSC0587
_DSC0588
_DSC0589
_DSC0590
_DSC0591
_DSC0592
_DSC0593
_DSC0594
_DSC0595
_DSC0596
_DSC0597
_DSC0598
_DSC0599
_DSC0600
_DSC0601
_DSC0602
_DSC0603
_DSC0604
_DSC0605
_DSC0606
_DSC0607
_DSC0608
_DSC0609
_DSC0610
_DSC0611
_DSC0612
_DSC0613
_DSC0614
_DSC0615
_DSC0616
_DSC0617
_DSC0618
_DSC0619
_DSC0620
_DSC0621
_DSC0622
_DSC0623
_DSC0624
_DSC0625
20160630_100252
20160630_100254
20160630_100255
20160630_100256
20160630_100257
20160630_100332
20160630_100334
20160630_100335
20160630_100430
20160630_100431
20160630_100432
20160630_100433(0)
20160630_100433(1)
20160630_100433
20160630_100434(0)
20160630_100434
20160630_100435
20160630_100559(0)
20160630_100559
20160630_100600
20160630_100601
20160630_100602
20160630_100919
20160630_100920
20160630_100921(0)
20160630_100921
20160630_101519
20160630_101522