กิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

<<BACK

_DSC0137
_DSC0138
_DSC0139
_DSC0140
_DSC0142
_DSC0143
_DSC0144
_DSC0145
_DSC0146
_DSC0147
_DSC0148
_DSC0149
_DSC0150
_DSC0151
_DSC0152
_DSC0154
_DSC0155
_DSC0157
_DSC0159
_DSC0161
_DSC0162
_DSC0163
_DSC0164
_DSC0165
_DSC0167
_DSC0168
_DSC0170
_DSC0171
_DSC0172
_DSC0173
_DSC0174
_DSC0175
_DSC0176
_DSC0177
_DSC0178
_DSC0180
_DSC0181
_DSC0182
_DSC0183
_DSC0184
_DSC0185
_DSC0186
_DSC0187
_DSC0188
_DSC0189
_DSC0190
_DSC0191
_DSC0193
_DSC0194
_DSC0195
_DSC0197
_DSC0200
_DSC0201
_DSC0203
_DSC0204
_DSC0205
_DSC0206
_DSC0207
_DSC0208
_DSC0209
_DSC0210
_DSC0211
_DSC0212
_DSC0213
_DSC0214
_DSC0215
_DSC0217
_DSC0218
_DSC0219
_DSC0220
_DSC0222
_DSC0223
_DSC0224
_DSC0226
_DSC0227
_DSC0228
_DSC0229
_DSC0230
_DSC0232
_DSC0233
_DSC0234
_DSC0235