กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือน มิถุนายน

<<BACK

_DSC0108
_DSC0109
_DSC0110
_DSC0111
_DSC0112
_DSC0113
_DSC0114
_DSC0115
_DSC0116
_DSC0117
_DSC0118
_DSC0119
_DSC0120
_DSC0121
_DSC0122
_DSC0123
_DSC0125
_DSC0127
_DSC0130
_DSC0133
_DSC0134
_DSC0135
_DSC0136