โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

         หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์     คณาจารย์     ติดต่อ     

กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การสอบวัดความรู้ทางด้านไอที 2016 (IT Intelligent 2016 )

การสอบวัความรู้คอมพิวเตอร์ของนักเรียน (Smart Ic3)

การแข่งขันประกวดแผ่นพับ ในหัวเรื่อง "สบายใจไทยแลนด์"

การอบรมการดูแลและซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Wat Phrasrimadhat secondary demonstration school of Phranakhon Rajabhat University|
7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10220 โทร. 0-2521-0690 แฟกซ์. 0-2521-7187 Email. komvech@gmail.com (Admin)