โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

         หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์     คณาจารย์     ติดต่อ     

กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ

รองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหา
วิชากฎหมาย (วันรพี)

การตอบปัญหาวิชากฏหมาย
งานนิตินิทรรศน์

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี

อาจารย์และนักเรียน ปลูกต้นไม้ และ
บำรุงรักษาต้นไม้ (วันรักต้นไม้)

การประกวดมารยาทไทย งานวันวิชาการ

ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ
การทำสื่อ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เข้าร่วมกิจกรรมกับ สมาคมศูนย์ข่าว
เยาวชน

การอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษา
คลิปวีดีโอสื่อหนังสั้น เรื่อง "สุขแล้วหรือ"ยัง
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Wat Phrasrimadhat secondary demonstration school of Phranakhon Rajabhat University|
7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10220 โทร. 0-2521-0690 แฟกซ์. 0-2521-7187 Email. komvech@gmail.com (Admin)